stopping

 • 101automatic stopping — automatinis stabdymas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. automatic stopping vok. automatische Abschaltung, f; Stelbstbremsung, f rus. автоматическое торможение, n; автостоп, m pranc. arrêt automatique, m …

  Automatikos terminų žodynas

 • 102total atomic stopping power — visuminė atominė stabdymo geba statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Apibrėžtį žr. priede. priedas( ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. total atomic stopping power rus. полная атомная тормозная способность, f pranc.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 103total linear stopping power — visuminė ilginė stabdymo geba statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, skaitine verte lygus x kryptimi judančios E energijos elektringosios jonizuojančiosios dalelės energijos pokyčiui vienetiniame ilgyje, t. y. S =… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 104total mass stopping power — visuminė masinė stabdymo geba statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Apibrėžtį žr. priede. priedas( ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. total mass stopping power rus. полная массовая тормозная способность, f pranc.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 105equivalent stopping power — ekvivalentinė stabdymo geba statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. equivalent stopping power vok. Bremsäquivalent, n rus. эквивалентная тормозная способность, f pranc. pouvoir d’arrêt équivalent, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 106mass stopping power — masinė stabdymo geba statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. mass stopping power vok. Massenbremsvermögen, n rus. массовая тормозная способность, f pranc. pouvoir d’arrêt massique, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 107atomic stopping power — atominė stabdymo geba statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. atomic stopping power vok. atomares Bremsvermögen, n rus. атомная тормозная способность, f pranc. pouvoir d’arrêt atomique, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 108total atomic stopping power — visuminė atominė stabdymo geba statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. total atomic stopping power vok. atomares Gesamtbremsvermögen, n rus. полная атомная тормозная способность, f pranc. pouvoir d’arrêt atomique total, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 109linear stopping power — ilginė stabdymo geba statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. linear stopping power vok. lineares Bremsvermögen, n rus. линейная тормозная способность, f pranc. pouvoir d’arrêt linéaire, m; pouvoir d’arrêt linéique, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 110total linear stopping power — visuminė ilginė stabdymo geba statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. total linear stopping power vok. lineares Gesamtbremsvermögen, n rus. полная линейная тормозная способность, f pranc. pouvoir d’arrêt linéaire total, m …

  Fizikos terminų žodynas